Om Vindsmäklarna

Vindsmäklarna Livered & Partners
Drivs av Reg.fastighetsmäklare Erling Livered, som varit mäklare i 19 år, och under de senaste åren specialiserat sig på att hjälpa föreningar att sälja sina råvindar och blivit den marknadsledande fastighetsmäklaren i Stockholm inom denna nisch.

Erling, har även en marknadsekonomutbildning och har varit i IT-branschen i 16 år.
Partners

De kontakter som vi byggt upp under åren är kompetensmässiga partners som jurister/advokater/arkitekter/banker/hissföretag/

vindsbyggare m.m.

Denna samlade kompetens är en tillgång som kommer en förening tillgodo i ett vindsprojekt! 

Kunskapen om aktuella aktörer på marknaden är mycket värdefull när en förening väljer vindsbyggare m.m. Här kan vår erfarenhet och marknadskännedom få stor betydelse för att projektet genomförs på ett så smidigt sätt som möjligt, både för styrelsen och för medlemmarna.

Affärsidé

Vindsmäklarnas affärsidé är att kunna bistå föreningar under hela processen i vindsprojektet. Från att ta fram ett beslutsunderlag - här har vi ett effektivt upplägg, sköta marknadsföringen och hantera hela den juridiska delen.

 

Föreningen får exempelvis rekommendationer/tips på kontrollanter så att man kan välja en kompetent kontrollant som bevakar föreningens intressen under resans gång, samt tips om vem som kan hjälpa till med att göra en ny ekonomisk plan m.m.

Vi hjälper er med att informera medlemmarna om projektet på ett informationsmöte eller en stämma, vilket vi har stor erfarenhet av.