Beslutsunderlag/beslut i föreningen

För att kunna ta ställning till om en vindsförsäljning är aktuell eller inte krävs att man har ett så bra beslutsunderlag som möjligt för att exempelvis presentera på en stämma.

 

Låt oss hjälpa er att kostnadsfritt ta fram ett sådant underlag!

Bild föreställande: smile