Marknadsföring

Vi har kontinuerlig kontakt med Stockholms mest seriösa vindsbyggare.

 

Dessa har väletablerade kontakter med såväl arkitekter som andra leverantörer, exempelvis specialister för eventuella hissuppdragningar och förrådsbyggnationer.


Detta bidrar till att projekten genomförs på ett smidigt sätt och med så få störningsmoment för föreningarna som möjligt.


För att exponera vinden ytterligare på marknaden lägger vi ut en annons på nätet och i dagspressen.

Bild föreställande: par